За нас

Абант изворна вода е дъщерна фирма на Кай Холдинг, която е основана през 1974 г. Кай Холдинг инвестира в над 8 отрасъла на икономиката като строителство, туризъм, финанси, петрол, енергия, както и в добива и бутилирането на изворна вода.

Участва в десетки международни проекти със своя персонал от над 3500 професионалисти. Във всеки сектор, в който инвестира, винаги е сред
най-добрите фирми в световния бранш. Изхождайки от своя опит, професионалистите внимателно селектират своите извори, анализирайки всички показатели.

Фирмата стартира своята дейност през 2008 г., като започва да добива вода от извора в Болу, Абант, Произвежда първия си 19-литров стъклен галон през 2011 г., като по този начин модернизира бутилирането на големи количества вода, основно за административни и промишлени сгради и спомага за опазването на околната среда, като намалява употребата на пластмаса. През 2015 г. стартира добиването от втория извор – Гейиктепе, Гьолджук. Във фабриката се използват най-новите технологии за масово производство и непрекъснато се следи технологичното развитие, с цел модернизиране на инфраструктурата. В специални секции, чийто въздух непрекъснато се почиства и е възпрепятствано външното му нахлуване, водата, която се бутилира е с непроменено качество и състав. Пълненето на бутилките се контролира от високотехнологична система, която следи качеството от извора до капачката чрез физични, химични и микробиологични тестове на всеки етап от производството.

Фирма ФАБОЛ ООД е основана през 2012 г. в гр. Пловдив и е ексклузивен представител и единствен вносител на вода Абант за българския пазар. Като амбициозна компания ние искаме да задоволим потребностите на нашите клиенти и бизнес партньори, а като отговорни граждани ги мотивираме да се грижат за здравето си, да водят здравословен начин на живот и да пазят природата. Нашата основна икономическа цел е марката да добие по-голяма популярност и да се превърне в предпочитан избор за българските граждани.