Нашите продукти

Стъклена гама – предпочитан избор от хотели и ресторанти

0,33 л.

0,75 л.

19 л.

PET гама – предпочитан избор от всички обекти

0,33 л.

Предпочитан избор за хотели и ресторанти

0,5 л.

Хидратация за забързаното ежедневие

1,5 л.

Идеална за работния ден

5 л.

Подходяща за цялото семейство

10 л.

Подходяща за цялото семейство

19 л.

Подходяща за хотели и офиси