Минерален състав

КАТИОНИ:

Na mg/L 3.1
Ca mg/L 7.7
Fe mg/L<2.00
Mn mg/L 4.9

АНИОНИ:

F mg/L 0.04
Cl mg/L 2.06
NO2 mg/L <0.09
NO3 mg/L 1.12
SO4 mg/L 1.25

Обща минерализация: mg/L 46
Eл. проводимост: μS/cm 78.4
pH: 7.5