Политика за защита на лични данни и бисквитките

Преди да продължите да използвате Abant-Bulgaria.com , Ви молим да се запознаете с :

I. Политика за защита на личните данни

II. Политика за „бисквитките”

I. Политика за защита на личните данни

Тази Политика за защита на личните данни урежда обработването на Вашите лични данни от фирма Фабол ООД като част от Вашето посещение на нашия уебсайт www.abant-bulgaria.com (по-нататък “Уебсайт”), Вашата комуникация с нас по електронната поща, телефона, факс и каналите на социалните медии (като Facebook, Instagram и Google).

 1. ПО ПРИНЦИП
  1. Вашите лични данни се обработват от Фабол ООД, с с ЕИК по Булстат: 202127404 и адрес гр. Пловдив ул. Бетовен 4. Можете да се свържете с нас по имейл [email protected]
  2. Всяка препратка в тази Политика за защита на личните данни към определени закони или разпоредби, също така включва и всяко изменение, замяна или отмяна на тези закони или разпоредби, включително и всички свързани с тях изпълнителни решения.
  3. Ние си запазваме правото периодично да изменяме тази Политика за защита на личните данни по наша преценка. Това изменение ще бъде обявено на Уебсайта. Ако Вие не приемате измененията, трябва да ни информирате като ни изпратите имейл на адрес [email protected] Ако не получим такъв имейл от Вас в срок до три (3) работни дни от обявяването на измененията в Политиката за защита на личните данни на Уебсайта, ще се счита, че приемате всички изменения.
 2. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ
  1. Винаги, когато Вие посетите или ползвате нашия Уебсайт и канали на социалните медии, ние събираме:
   • Техническа информация, свързана с устройството, което използвате, като Вашия (IP) адрес на интернет протокола, вида браузър, географско местоположение и операционна система;
   • Информация относно поведението на Вашия браузър, като например продължителността на Вашето посещение, на кои линкове кликвате, кои страници посещавате и колко пъти посещавате дадена страница от Уебсайта.
  2. Когато попълвате форма за контакт или контактувате с нас по имейл, телефон или каналите на социалните медии, ние може да събираме:
   • Основната лична информация, която ни предоставяте (име, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер, държава, семеен състав, дата на раждане и т.н.);
   • Съдържанието на Вашата комуникация или запитване и техническите данни за самата комуникация
   • Вашите предпочитания по отношение на използваното средство за комуникация;
   • Публично достъпната информация за Вашия профил в каналите на социалните медии;
   • Всички други лични данни, които решите да ни предоставите.
  3. Ние получаваме всички посочени лични данни директно от Вас. Може да стане така, че да получим допълнителна информация за Вашите предпочитания и начина Ви на сърфиране от партньори като Google. Ако Ви е необходима повече информация за личните данни, тези лица обработват данните за Вас и ги предоставят на други лица, като Ви молим учтиво да се консултирате с техните политики за защита на личните данни.
 3. ЦЕЛИТЕ, ЗА КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
  1. Ние обработваме Вашите лични данни, за да Ви предоставим по един персонализиран и ефективен начин информацията, продуктите и услугите, които заявявате чрез Уебсайта, по имейл, телефон или каналите на социалните медии.
  2. Ние обработваме Вашите лични данни за маркетингови цели, т.е. за да Ви предоставим целеви съобщения, промоции, предложения и други реклами на Фабол и избрани партньори.
   Ако не сте съществуващ клиент, който вече е закупил подобни стоки или услуги от нас и който ние желаем да привлечем с наши собствени маркетингови материали, ние ще Ви изпратим само съобщения, промоции, предложения, бюлетини и други реклами по имейл или други канали за лична електронна комуникация, ако Вие изрично сте се съгласили да получавате подобни съобщения, промоции, предложения, бюлетини и други реклами.
  3. В рамките на предоставянето Ви на имейл и онлайн маркетинг или други търговски съобщения, ние обработваме Вашите лични данни за събиране на информация, за която Вие имате достъп до съдържанието на тези наши съобщения, или на чийто линкове в тези съобщения сте кликнали (напр. чрез технологии за проследяване, като уеб маяци в нашите имейли).
  4. Ние обработваме Вашите лични данни, за да Ви профилираме въз основа на Вашето местоположение, потребителски навици на нашите продукти и/или за които Вие имате достъп до нашето съдържание в нашите имейли и онлайн маркетинг, и други търговски съобщения.
  5. Ние обработваме Вашите лични данни, за да спазваме законните задължения или за да изпълним всяко основателно искане от компетентните правораздавателни органи или представители, съдебни органи, държавни ведомства или органи, включително и на компетентните органи за защита на личните данни.
   Вашите лични данни може да бъдат предадени по наша инициатива на полицията или на съдебните органи като доказателство, или ако съществуват основателни подозрения за незаконен акт или престъпления, извършено от Вас чрез използването от Ваша страна или регистрацията Ви на Уебсайта, нашите канали в социалните медии или друга комуникация с нас.
  6. Ние обработваме Вашите лични данни, за да извършваме статистически анализи, така че да можем да подобрим нашия Уебсайт, реклама, продукти и услуги, или за да разработваме нови продукти и услуги.
  7. Също така обработваме Вашите лични данни за опазването на нашите законни интереси или тези на нашите партньори или трети страни, ако ползването от Вас на Вашата регистрация на Уебсайта, на каналите на социалните медии или други канали за комуникация може да се счита за (а) нарушение на приложимите условия за ползване на Уебсайта или правата за интелектуална собственост или всяко друго право на трета страна, (б) опасност или заплаха за сигурността или неприкосновеността на нашия Уебсайт, каналите на социалните медии или други канали за комуникация, или основните ИТ системи на нас или на които и да били от нашите дъщерни дружества или подизпълнители заради вируси, Троянски коне, шпионска програма, вредоносни програми или всяка друга форма на хакерски код, или (в) по някакъв начин злонамерено, непристойно, дискриминиращо, расистко, клеветническо, зложелателно, увреждащо или по някакъв друг начин неправомерно или незаконно.
 4. ПРАВНА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
  1. Ако Вашите лични данни се обработват за посочената цел в Член 3.1 или за да се предприемат мерки преди сключването на договор с нас, ние основаваме обработването на Вашите лични данни на необходимостта от изпълнението на този договор или в процеса на сключването на този договор.
  2. Обработването на Вашите лични данни за посочената цел в Членове 3.2, 3.3 и 3.4 се основава на Вашето съгласие.
  3. За посочената цел в Член 3.5, обработването на Вашите лични данни е необходимо за законовото задължение, което ние трябва да изпълним.
  4. За посочените цели по-горе в Членове 3.1, 3.6 и 3.7, обработването на Вашите лични данни е необходимо за целите на нашите законни интереси, като:
   • Постоянни подобрения на нашия Уебсайт, каналите на социалните медии, продуктите и услугите, за да ви осигурим най-доброто възможно преживяване;
   • Предпазване на нашия Уебсайт, каналите на социалните медии, продуктите и услугите от злоупотреба и неправомерни действия;
   • Маркетинг и промотиране на нашите продукти, услуги и цялостното успешно търговско представяне на нашите продукти.
  5. НА КОГО ИЗПРАЩАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ
   1. Ние се доверяваме на трети лица, обработващи данните, които ви предоставят нашия Уебсайт и обработват вашите лични данни от наше име. На тези трети лица, обработващи данните е разрешено единствено да обработват вашите данни от наше име и по наше изрично писмено нареждане.
    Ние гарантираме, че всички трети лица, обработващи данните, са подбрани внимателно и са задължени да съблюдават безопасността и неприкосновеността на вашите лични данни.
  6. ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО
   1. Ние полагаме максимални усилия, за да обработваме единствено тези лични данни, които са необходими за постигане на посочените по-горе цели в Член 3.
   2. Използваме защита чрез криптиране SSL , а също и клаудфлеър (защита срещу DDoS и хакери).
   3. Вашите лични данни се обработват само дотолкова, доколкото са необходими за постигането на посочените по-горе цели в Член 3 или до момента, в който Вие оттеглите Вашето съгласие за тяхното обработване. Оттеглянето на Вашето съгласие може да означава, че Вие вече може да не използвате изцяло или частично нашия Уебсайт. Ние ще заличим Вашите лични данни, когато те вече не са необходими за посочените цели по-горе в Член 3, освен ако няма:
    • Преимуществен интерес от страна на Фабол или трета страна от това личните данни да се поддържат достъпни за идентифициране;
    • Законово или нормативно задължение, или съдебно или административно разпореждане, което да ни възпрепятства да ги заличим.
   4. Вие разбирате, че по същество нашите маркетингови усилия са насочени към това да направим нашите маркетингови материали по-съотносими към Вас. Това означава, че можем да изградим Ваш профил въз основата на съответните характеристики, описани в Член 2 от тази Политика за защита на личните данни и след това да използваме този профил, за да Ви предоставяме съобщения, промоции, предложения, бюлетини и други реклами за продукти и услуги, които може да Ви интересуват.
   5. Ние ще предприемем съответните технически и организационни мерки, за да предпазим Вашите лични данни от неоторизиран достъп или кражба, както и от инцидентна загуба, подправяне или унищожение. Достъп от нашия персонал или от наши трети лица, обработващи данните, ще бъде осъществен само на принципа „необходимо е да се знаят” и той ще се подчинява на задълженията за конфиденциалност. Вие декларирате обаче, че безопасността и сигурността са задълженията, които изискват максимални усилия, които никога не могат да се гарантират.
   6. Ако Вие сте регистрирани за получаване на съобщения, промоции, предложения, бюлетин и други реклами по имейл или други канали за лична електронна комуникация, Вие можете да променяте Вашите предпочитания за получаването на подобни съобщения, промоции, предложения, бюлетини и други реклами като следвате линка за отказ, предоставен в тези съобщения.
  7. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
   1. Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. Прилагаме следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни според тяхната цел, а именно:
    • Съхраняваме Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн заявки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.
    • Съхраняваме личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.
    • При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч) 10-годишен срок. В случай, че имате въпроси относно периода на съхранение на Вашите лични данни, моля свържете се с нас на телефон: 0700 80028
   2. ВАШИТЕ ПРАВА
    1. Вие имате правото да поискате достъп до всички лични данни, които са свързани с Вас, които ние обработваме. Ние си запазваме правото да начисляваме административна такса за множество последващи молби за достъп, които се подават с ясната цел да ни се причини неудобство или вреда. Всяко искане трябва да посочва за коя обработваща дейност желаете да упражните Вашето право на достъп и за кои категории данни желаете да получите достъп.
    2. Вие имате правото да попитате дали всички лични данни, тези, които са неточни, се коригират безплатно. Ако подадете молба за коригиране, Вашата молба трябва да бъде придружена от доказателство за неточния характер на данните, за които искате коригиране.
    3. Вие имате правото да оттеглите съгласието, което сте дали преди това за обработването на Вашите лични данни.
    4. Вие имате правото да поискате личните данни, свързани с Вас, да бъдете заличени, ако тези данни вече не се изискват в контекста на целите, посочени по-горе в Член 3, или ако оттеглите Вашето съгласие за обработване на данните. Ние обаче ще направим оценка на молбата за заличаване спрямо:
     • Преимуществените интереси на Фабол или на друга трета страна;
     • Законните или нормативни задължения, или административните или съдебните разпореждания, които може да са в противоречие с подобно заличаване.

Вместо заличаване вие също така можете да поискате ние да ограничим обработването на Вашите лични данни, ако (а) оспорвате точността на данните, (б) обработването е незаконно, или (в) данните вече не са необходими за посочените цели по-горе в Член 3.

 1. Вие имате правото да възразите срещу обработването на личните данни, освен ако не изложим убедителни законови основания за обработването, които са с преимущество пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на съдебни искове. Ако възнамеряваното обработване се окачествява като директен маркетинг, Вие имате правото да възразите срещу подобно обработване безплатно и без основание.
 2. Вие имате правото да получите от нас в структуриран, обичайно използван и четлив формат всички лични данни, които сте ни предоставили.
 3. Ако желаете да подадете молба за упражняване на едно или повече от посочените по-горе права, можете да изпратите имейл на адрес [email protected] Имейлът с молба за упражняване на право няма да се тълкува като съгласие с обработването на Вашите лични данни извън това, което се изисква за обработването на Вашата молба. В тази молба трябва ясно да се посочва кое право желаете да упражнявате и причините за това, ако това се изисква. Също така трябва да има поставена дата и подпис и да бъде придружен с дигитално сканирано копие на Вашата валидна лична карта, която удостоверява Вашата самоличност. Ако използвате контактната форма на Уебсайта, ние може да поискаме от Вас подписано потвърждение и доказателство за самоличност.
  Ще Ви уведомим незабавно за получаването на тази молба. Ако молбата се окаже валидна, ние ще й обърнем внимание в най-краткия възможен срок и най-късно в срок от тридесет (30) дни от получаване на молбата.
  Ако имате рекламация относно обработването от наша страна на Вашите лични данни, не се притеснявайте да се свържете с нас на имейл на адрес [email protected] ,преди да подадете оплакване до компетентния орган за защита на личните данни.

Информация относно компетентния надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Телефон: 02 915 3 518

E-mail: [email protected], [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

II. Политика за „бисквитките”

За да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и най-добрите услуги, когато посещавате www.abant-bulgaria.com (наричан за краткост „Сайт“ или „Уебсайт“), информация и данни ще бъдат събирани чрез употреба на т. нар. „бисквитки“ (cookies). Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър.

 

 1. ПО ПРИНЦИП
  1. Вашите лични данни се обработват от Фабол ООД, с с ЕИК по Булстат: 202127404 и адрес гр. Пловдив ул. Бетовен 4. Можете да се свържете с нас по имейл [email protected]
  2. Всяка препратка в тази Политика за защита на личните данни към определени закони или разпоредби, също така включва и всяко изменение, замяна или отмяна на тези закони или разпоредби, включително и всички свързани с тях изпълнителни решения.
  3. Ние си запазваме правото периодично да изменяме тази Политика за „бисквитките“ по наша преценка. Това изменение ще бъде обявено на Уебсайта. Ако Вие не приемате измененията, трябва да ни информирате като ни изпратите имейл на адрес [email protected] Ако не получим такъв имейл от Вас в срок до три (3) работни дни от обявяването на измененията в Политиката за защита на личните данни на Уебсайта, ще се счита, че приемате всички изменения.
 2. КАКВИ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ?
  1. Задължителни бисквитки (essential cookies).Тези бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време и са строго необходими, за да може уеб сайтът да изпълнява своите функции .Използваме тези бисквитки например:
   • За да установим автентичността и самоличността на нашите потребители, когато те използват нашия Сайт, така че да можем да предоставим нашите услуги.
  2. Бисквитки за ефективност и функционалност (Performance and functionality cookies) Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване с нашите Интернет страници.
  3. Сесийни бисквитки. Те се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия Сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство. Използваме тези бисквитки например:
   • За да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия Сайт, за да използвате услугите ни.
  4. КАК НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ БИСКВИТКИТЕ?
   1. Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашата Интернет страница по-приятна и лесна за използване от потребителите и за да можем да Ви осигурим персонализирани препоръки. Използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) GDPR. Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не. Ако искате да разберете как да направите това, посетете aboutcookies.org. Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас. Повечето бисквитки не съдържат чувствителна информация за Вас или лични данни, с които можем да ви идентифицираме пряко Информацията се предоставя на доверени партньори, които работят по силата на конфиденциални споразумения. Чрез техните услуги и технологии имаме възможност да анализираме Вашето поведение и да подобрим работата на нашия Сайт. Тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация. Легитимният ни интерес по смисъла на GDPR се състои в подобряване функционалността на нашия сайт. Ценим личната неприкосновеност на потребителите си, поради което данните, които използваме за анализ на уеб трафика, биват анонимизирани от страна на доставчика на техническото решение.
  5. ВАШИТЕ ПРАВА
   1. Вие имате правото да поискате достъп до всички лични данни, които са свързани с Вас, които ние обработваме. Ние си запазваме правото да начисляваме административна такса за множество последващи молби за достъп, които се подават с ясната цел да ни се причини неудобство или вреда. Всяко искане трябва да посочва за коя обработваща дейност желаете да упражните Вашето право на достъп и за кои категории данни желаете да получите достъп.
   2. Вие имате правото да попитате дали всички лични данни, тези, които са неточни, се коригират безплатно. Ако подадете молба за коригиране, Вашата молба трябва да бъде придружена от доказателство за неточния характер на данните, за които искате коригиране.
   3. Вие имате правото да оттеглите съгласието, което сте дали преди това за обработването на Вашите лични данни.
   4. Вие имате правото да поискате личните данни, свързани с Вас, да бъдете заличени, ако тези данни вече не се изискват в контекста на целите, посочени по-горе в Член 3, или ако оттеглите Вашето съгласие за обработване на данните. Ние обаче ще направим оценка на молбата за заличаване спрямо:
    • Преимуществените интереси на Фабол или на друга трета страна;
    • Законните или нормативни задължения, или административните или съдебните разпореждания, които може да са в противоречие с подобно заличаване.

Вместо заличаване вие също така можете да поискате ние да ограничим обработването на Вашите лични данни, ако (а) оспорвате точността на данните, (б) обработването е незаконно, или (в) данните вече не са необходими за посочените цели по-горе в Член 3.

 1. Вие имате правото да възразите срещу обработването на личните данни, освен ако не изложим убедителни законови основания за обработването, които са с преимущество пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на съдебни искове. Ако възнамеряваното обработване се окачествява като директен маркетинг, Вие имате правото да възразите срещу подобно обработване безплатно и без основание.
 2. Вие имате правото да получите от нас в структуриран, обичайно използван и четлив формат всички лични данни, които сте ни предоставили.
 3. Ако желаете да подадете молба за упражняване на едно или повече от посочените по-горе права, можете да изпратите имейл на адрес [email protected] Имейлът с молба за упражняване на право няма да се тълкува като съгласие с обработването на Вашите лични данни извън това, което се изисква за обработването на Вашата молба. В тази молба трябва ясно да се посочва кое право желаете да упражнявате и причините за това, ако това се изисква. Също така трябва да има поставена дата и подпис и да бъде придружен с дигитално сканирано копие на Вашата валидна лична карта, която удостоверява Вашата самоличност. Ако използвате контактната форма на Уебсайта, ние може да поискаме от Вас подписано потвърждение и доказателство за самоличност.
  Ще Ви уведомим незабавно за получаването на тази молба. Ако молбата се окаже валидна, ние ще й обърнем внимание в най-краткия възможен срок и най-късно в срок от тридесет (30) дни от получаване на молбата.
  Ако имате рекламация относно обработването от наша страна на Вашите лични данни, не се притеснявайте да се свържете с нас на имейл на адрес [email protected] ,преди да подадете оплакване до компетентния орган за защита на личните данни.

Информация относно компетентния надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Телефон: 02 915 3 518

E-mail: [email protected], [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg