Изворна вода Абант

Изворна вода Абант носи името на природно чудо, защото се добива в защитен природен резерват и оттам произлиза нейният уникалния вкус.

Балансът в нейния състав се дължи на чистотата на природата. Оптималната стойност на рН, касаеща качеството на водата е в интервала между 7 и 8. Изворната ни вода има рН 7.5. Минерализацията е 46 mg/dm3, което я причислява към малкото на брой води с много ниска минерализация. Съдържанието на натрий е 3.68 mg/l.

Прием на флуор, дори и в дози, считани за безопасни, е спорна. Ако имате проблеми с бъбреците е добре известно, че трябва да избягвате флуор и флуорирана вода. Съдържанието на флуориди в нашата вода е 0.04 mg/l.  Комбинацията от слаба минерализация и незначителни количества натриеви йони и флуориди е много рядка, и именно благодарение на нея нашата вода може да се пие от новородени до хора в напреднала възраст.